Tag Archives: Where in the World is Osama Bin Laden

《尋找拉登的故事》爆笑電影預告!

美國新導摩根史培洛( Morgan Spurlock )4年前嗰套「親身」見證快餐食品危害嘅《不瘦降之謎》( Super Size Me )鬼馬又搞嘢,仲攞埋奧斯卡金像獎最佳紀錄片提名!4年後,摩根史培洛再次挑戰敏感話題,隻身一人前往中東尋找恐怖主義大亨奧薩馬本拉登( Osama Bin Laden ),於是就有咗呢齣《尋找拉登的故事(暫譯)》( Where in the World Is Osama Bin Laden? )。北美發行商雲士頓影片( The Weinstein Company )而家出咗首條電影預告,好鬼抵死!

Continue reading