Tag Archives: The Princess and the Frog

2010新片巡禮:迪士尼

新的一年,荷里活電影手冊仝人祝願各位身體健康、心想事成,亦期望有更多好戲睇... 既然係咁,不妨先預告2010年有邊幾齣荷里活電影在港公映,俾大家揀定入場。

Continue reading

《公主與青蛙》優先場送飛(更正時間)

今時今日,3D電腦動畫已成主流,但迪士尼仍決定製作一套回歸歌舞片風格的2D手繪動畫,雖票房表現欠佳,但贏得無數影評激讚,為電影公司挽回幾分顏面。其實小弟覺得3D或2D並不重要,好睇咪得囉,反而希望戲院為「超立體動畫」安排更多35mm菲林版場次,睇得舒服d,又可以慳番一筆。

多謝洲立影片,荷里活電影手冊現送出《公主與青蛙》( The Princess and the Frog )優先場戲票20張,跳轉後參閱詳情!

Continue reading